Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: pełna księgowość – księgi handlowe
W ramach obsługi ksiąg rachunkowych:
• Sporządzamy zasady polityki rachunkowości oraz przygotowujemy zakładowy plan kont,
• Ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i podatek vat
• Przygotowujemy raporty okresowe,
• Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wraz z planem amortyzacji,
• Sporządzamy sprawozdania finansowe
• Sporządzamy deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
• Sporządzamy deklaracje VAT,
• Kontrolujemy należności i zobowiązania,
• Wykonujemy raporty dla organów statystycznych GUS, NBP

POWRÓT
Copyright © 2018 - Księgowość Katarzyna Dolatowska - Projekt i realizacja: INTER Kielce - strony www

tworzenie-stron-www-kielce