A gdyby tak nie płacić składek ZUS?A gdyby tak nie płacić składek ZUS?

Spółka z o.o.
Zacznijmy od początku, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z dostępnych i najczęściej wybieranych form prawnych (w przypadku spółek rejestrowanych w KRS, spółka z o.o. jest wybierana przez ponad 80% zgłaszających).
Minimalny wkład własny pozwalający na założenie takiej spółki to 5 000 PLN-jest to tak zwany kapitał zakładowy. Spółkę tą założyć może nawet jedna osoba, ale dziś przekonasz się, że warto do tego podejść w nieco inny sposób.
Kiedy w ogóle podlega się składkom ZUS?
Sugestie co do prowadzenia firmy bez konieczności opłacania składek ZUS są zawarte w aktach prawnych — w tym konkretnym przypadku katalog osób, które są zobowiązane do odprowadzania składek, możesz znaleźć w artykule 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sztuka legalnego ominięcia konieczności płacenia składek polega na tym, żeby nie znaleźć siebie na takiej liście.

Ile wynoszą składki ZUS w 2018?
Jeśli zakładasz swoją pierwszą firmę, przeważnie przychodzi Ci na myśl założenie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej. Przez okres 24 miesięcy możesz skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS tzw. „mały ZUS” wraz z dobrowolną składką zdrowotną wynosi obecnie 520,10 zł.
Z kolei przedsiębiorca, który działa na rynku dłużej, bez względu na to, jakie generuje zyski, musi zapłacić “duży ZUS” czyli 1232,16 zł.
”Mały ZUS”
+ ubezpieczenia społeczne
+ ubezpieczenia zdrowotne
504,66 ”Duży ZUS”
+ ubezpieczenia społeczne
+ ubezpieczenia zdrowotne
1116,85
”Mały ZUS”
+ ubezpieczenia społeczne
+ ubezpieczenia zdrowotne
+ dobrowolna składka chorobowa = 520,10 ”Duży ZUS”
+ ubezpieczenia społeczne
+ ubezpieczenia zdrowotne
+ dobrowolna składka chorobowa 1232,16
Co istotne, w momencie konieczności przejścia na tzw. duży ZUS zdecydowana część osób prowadzących działalność decyduje się na jej zamknięcie. W badaniu zrealizowanym w marcu br. przez portal Mambiznes.pl dotyczącym czynników, które zniechęcają do zakładania własnych działalności – na pytanie, Co zniechęca do założenia firmy w Polsce? 28% osób odpowiedziało: obowiązek płacenia i wysokość składek na ZUS.
Co prawda rząd planuje wprowadzenie od przyszłego roku wprowadzenie projektu pod nazwą „mała Firma – Mały ZUS”, uzależniającego wysokość składki ZUS małych przedsiębiorców od generowanego przychodu, jednak co w przypadku, jeśli Twoja działalność faktycznie generuje duże przychody, ale przy okazji też i koszty?
Głównym minusem nowego rozwiązania zarzucanym przez przedsiębiorców jest właśnie fakt uzależnienia wysokości składki ZUS od przychodów, a nie dochodów.

Jak prowadzić firmę bez ZUS?
Zgłębiając temat wyżej wymienionych aktów prawnych, można stwierdzić, że do płacenia składek od wynagrodzenia nie jest zobowiązany udziałowiec spółki, powołany na członka jej zarządu tzn. członek zarządu, który tylko na tej podstawie (pełnienia funkcji) otrzymuje wynagrodzenie. Mówiąc wprost, członek zarządu, którego powołanie opiera się na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.
Warto dodać, że zarząd jest w spółce organem obligatoryjnym, w przeciwieństwie do rady nadzorczej, którą należy powołać w przypadku, kiedy spółka ma 25 wspólników, a wartość kapitału zakładowego jest równa bądź wyższa kwocie 500 tysięcy złotych.

Jak zorganizować powołanie na członka zarządu?
Pełnienie funkcji członka zarządu na zasadzie powołania – uchwałą zgromadzenia wspólników, bez zawierania dodatkowej umowy – jest najpopularniejszym i najbardziej korzystnym finansowo sposobem sprawowania funkcji tego organu. Kwestie powołania reguluje art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Najlepiej będzie powołać członków zarządu na zebraniu wspólników. Przykładową treść uchwały powołującej skład zarządu spółki z o.o. możesz znaleźć tutaj.
Może się zdarzyć również sytuacja, w której zarząd powołuje prokurenta swojej spółki – czyli osobę, która jest pełnomocnikiem spółki i ma uprawnienia do czynności sądowych, a także pozasądowych, które w praktyce są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Załóżmy, że zostałeś powołany na prokurenta w spółce z o.o., w takiej sytuacji możesz wykonywać swoje obowiązki odpłatnie bądź nieodpłatnie – jednak w przypadku, kiedy równocześnie nie jesteś udziałowcem spółki, najkorzystniej byłoby, gdybyś otrzymywał wynagrodzenie za swoją pracę, ponieważ pensja z tytułu pełnienia funkcji nie jest obciążona składkami ZUS, w przeciwnym wypadku po stronie spółki powstałby przychód z nieodpłatnych świadczeń.
Dlaczego to się opłaci?
Przychody członka zarządu wybranego na drodze powołania klasyfikuje się jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Od wynagrodzenia pobierana jest przez spółkę zaliczka na podatek w wysokości 18% dochodu. Przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów sprowadzających się do podstawowych kosztów pracowniczych.
Komu to się opłaca? W jakiej branży najlepiej prowadzić taką firmę?
Mówiąc wprost, osobom, które prowadzą biznes na poziomie przychodów, przy których ponad 1200 zł stałej comiesięcznej opłaty na ZUS – staje się nieopłacalny.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą i zbliża się koniec 24-miesięcznego okresu preferencyjnej stawki ZUS – warto pomyśleć o takim rozwiązaniu jako sposobie na dalszy rozwój działalności.
Znając własne możliwości biznesowe (które powinieneś określić na przestrzeni 24 miesięcy) możesz stwierdzić czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozbawiona składki ZUS byłaby rozwiązaniem dla Ciebie.
Autor:
http://ksiegowosc.infor.pl/
#firmabezzus

POWRÓT
Copyright © 2018 - Księgowość Katarzyna Dolatowska - Projekt i realizacja: INTER Kielce - strony www

tworzenie-stron-www-kielce